top of page

הסיפור 

 

יקב רוטה הינו יקב בוטיק במדבר; חלק מחוות בודדים הנטועה בחולות חלוצה, לגדת נחל רביבים, אשר ברמת נגב. החווה הוקמה בשלהי קיץ 2004 על ידי ארז רוטה - אמן, חקלאי ויינן. היה זה בגדר מימוש משאלה נושנה של ארז - להקים חווה חקלאית, בצירוף אהבתו למדבר.  

היקב, שנולד ב-1999 בסטודיו קטן בתל-אביב, התיישב ב-2004 בקרקע הנגבית. במקום נותרו שרידים של חווה חקלאית קדומה מימי הנבטיים, המשתלבים בנוף החווה של היום. הכרמים ניטעו בינות לטרסות העתיקות בגובה כ-300 מ', באדמת לס וחול וחלוקי נחל, בה המים מחלחלים ומתנקזים בקלות. תנאי האקלים המדברי – קר ויבש בחורף, חם ויבש בקיץ, לצד בריזה קבועה ולילות קרירים –  מהווים בסיס אופטימלי לגידול ענבים.

ארז רוטה - אמן, חקלאי ויינן

בכרמים נטועים כמה זנים של גפן: קברנה סוביניון, מרלו, שיראז, ומוסקט אלכסנדרוני. הגפנים גדלים באורח אורגני, לשמירת האיזון האקולוגי, ומקור השקייתם במים מותפלים מהים התיכון. עם בוא הקיץ, נבצרים האשכולות באופן ידני וסלקטיבי, בשעות הלילה הקרירות. הענבים עוברים אל היקב הסמוך לכרם, לשם תהליך מבוקר ומדוד של תסיסה והשרייה על קליפות, למיצוי ארומות הפרי וליצירת עומק. לאחר מספר שבועות, היין הצעיר עובר התיישנות בחביות עץ אלון צרפתי מסוג סאגן-מורו, לתקופות שונות בהתאם לאיכויות היין. היקב מפיק כ-10,000 בקבוקים בשנה.  תכונות של מדבר-נגב, לצד דיוק ופשטות של תהליך, מנביעים יין איכותי ומיוחד, הנרקח תחת ידי אמן.

bottom of page